Former Afghanistan Ambassadors to canada

H.E. Abdul Jalil Jamily (October 2002- November 2003)

H.E. Omar Samad (Septermber 2004-June 2009)

H.E. Jawed Ludin (June 2009-February 2011)

H.E. Barna Karimi (March 2012- June 2013)

H.E. Sham Lall Bathija (May 2014-March 2015)

H.E. Shinkai Karokhail (November 2016-June 2018)