پیام تسلیت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اوتاوا در وفات استاد الفت آهنگ

|||

OTTAWA: MARCH 18, 2024

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اوتاوا وفات استاد الفت آهنگ، هنرمند سرشناس کشور را در کانادا به فامیل محترم شان، هموطنان گرامی و جامعه هنری و فرهنگی افغانستان تسلیت گفته و از بارگاه الهی برای ایشان بهشت برین استدعا می نماید.ـ

په اوتاوا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت د هېواد د نامتو هنرمند استاد الفت آهنګ د مړینې تسلیت د هغه کورنۍ، د هنر مینوالو او د افغانستان هنري او فرهنګي ټولنې ته وایي، او مرحوم استاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت غوښتنه کوي.ـ

We express our profound condolences on the passing away of Ustad Ulfat Ahang, the renowned signer and composer from Afghanistan to his family, our diaspora community in Canada and to the people of Afghanistan.

In recognition of his outstanding contributions to music, art and culture in Afghanistan, Ustad Ahang received the presidential Mir Masjidi Khan medal in 2019.

May he rest in peace.

Go to Top