اطلاعیه راجع به ارائه خدمات قونسلی به هموطنان مقیم ایالات متحده توسط سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اوتاوا و قونسلگری های افغانستان در تورنتو و ونکوور

|||
اطلاعیه راجع به ارائه خدمات قونسلی به هموطنان مقیم ایالات متحده توسط سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اوتاوا و قونسلگری های افغانستان در تورنتو و ونکوور

Last modified on Wednesday, 20/04/2022

Go to Top