حصر وراثت

شرایط عمومی برای صدور وکالتنامه و حصر وراثت

سفارت افغانستان دراوتاوا درخواست های وکالتنامه و یا حصر وراثت شهروندان افغان ساکن کانادا را می پذیرد. متقاضیان همچنان می توانند درخواست های شان را به جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در شهر های تورنتو و ونکوور نیز ارایه نمایند.
در بخش قونسلی، متقاضی، اقرار کنندگان و شاهدان از سوی قونسل مصاحبه گردیده و این پروسه یک الی دوساعت به طول می انجامد. معمولاً صدور وکالتنامه و یا فورمة حصر وراثت در اخیر مصاحبه و پایان طی مراحل قونسلی صورت می گیرد اما در بعضی موارد که این کار امکان پذیر نباشد از متقاضی خواسته خواهد شد تا روز دیگر آمده و وکالتنامه و یا فورمة حصر وراثت خود را بدست آورد. اگر متقاضی خواسته باشد، در صورتی که حضور مجدد شان در سفارت لازم دانسته نشود، سفارت می تواند وکالتنامه و فورمة حصر وراثت شان را از طریق پست برای شان ارسال کند که درآن صورت متقاضی باید یک پاکت خط از قبل پرداخت شده را با ذکر آدرس مکمل پستی خود در اختیار سفارت قرار دهد و یا هزینه پست بازگشتی را، مطابق نورم تعیین شده، پرداخت نمایند.  


 • متقاضیان وکالتنامه باید اسناد و ضروریات ذیل را ارایه نمایند 
 • وقت ملاقات: تمام متقاضیان باید وقت ملاقات را به طور آنلاین قبل از اینکه به سفارت بیایند، اخذ بدارند. به درخواست متقاضیانی که وقت ملاقات اخذ ننموده اند، رسیدگی نمی شود. برای تعیین وقت ملاقات به پایین این صفحه مراجعه نمایید.
  حضور در سفارت: ورثه یا وارثین، همراه دو نفر شاهد و سه نفر اقرارکننده، باید در وقت و زمان تعین شده با فورم درخواستی حصروراثت و اسناد مورد ضرورت حاضر شوند.
  فورم درخواستی: متقاضیان باید فورم درخواستی حصر وراثت را با دقت به زبان های دری یا پشتو خانه پُری نموده و در نوشتن معلومات خویش توجه خاص نمایند. فورم را از پایین این صفحه به دست آورده می توانید.
  اسناد مورد ضرورت، شاهدان و اقرارکنندگان: لطفاً معلومات ذیل را با دقت مطالعه نموده، اشخاص و اسناد ذیل در هنگام مراجعه به سفارت در وقت تعین شده موجود باشند.
  اول- وارث یا وارثین: حد اقل یک تن از وارثین در موقع ترتیب حصر وراثت در سفارت افغانستان همراه با اشخاص و اسناد ذیل حضور داشته باشند:
  یک کاپی پاسپورت (افغانی یا کانادایی ) یا تذکره و یا کاپی لایسنس خود با دو قطعه عکس سایز پاسپورت که جدیداً اخذ شده باشد.
  سه نفر اقرار کننده (بالای سن ۱۸) که با فامیل وارثین شناخت کامل داشته باشند همراه با کاپی پاسپورت یا تذکره و یا لایسنس رانندگی خویش و دو دو قطعه عکس سایز پاسپورت به سفارت حضور یابند
  شاهدان، دو نفر شاهد آقا یا چهار نفر شاهد خانم (بالای سن ۱۸) همراه با کاپی پاسپورت(افغانی یا کانادایی ) یا کاپی تذکره و یا کاپی لایسنس رانندگی خویش با دو دو قطعه عکس سایز پاسپورت که جدیداً اخذ شده باشد.
  وارث یا ورثه در موقع ترتیب حصروراثت سند فوتی متوفی( پدر یا مادر ) را با خود داشته باشد. بدون سند فوتی حصروراثت ترتیب نمی گردد.
  محصول: هرمتقاضی برای ترتیب حصر وراثت باید ۱۲۶ دالر امریکایی از طریق پرداخت مستقیم به حساب بانکی سفارت که معلومات آن در پایین این صفحه موجود میباشد، پرداخت نماید.
  سفارت افغانستان تحت هیچ شرایطی پول نقد را نمی پذیرد.
  توضیحات: برای ترتیب حصروراثت حضور حد اقل شش نفر حتمی ولازمی است (حد اقل یک تن از ورثه + سه نفر اقرارکننده + دونفر شاهد). لطفا در موقع ترتیب حصر وراثت عکس و کاپی اسناد فوق الذکر را با خود داشته باشید.
  لطفا تمام اسناد لازم را حین مراجعه به سفارت با خود داشته باشید. سفارت سهولت هایی چون چاپ و کاپی اسناد را برای مراجعین قونسلی در اختیار ندارد.


 • نوت: متقاضیان وکالت خط و سند حصر وراثت میتوانند با مراجعه به دفتر سفارتکبرا و یا از طریق پست اسناد خود را غرض تصدیق ارسال نمایند

 محصول صدور وکالتنامه و حصر وراثت

قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارایه می نمایند اطمینان حاصل شود. در صورت غیر تکمیل بودن اسناد که باعث معطل شدن خدمات قونسلی نیز می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده در حساب بانکی سفارت را دوباره به مراجعین باز گرداند.
۱. محصول تصدیق اسناد و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل پذیرش می باشد. پرداخت با سایر اسعار قابل قبول نیست.
ـ۲. محصول پاسپورت وسایر مصارف قنسولی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست.
ـ۳. مصارف پولی بخش قونسلی سفارت باید صرف به حساب بانکی سفارت و مصارف پستی به حساب بانکی پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد.
آدرس و اوقات کاری شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است:
روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بعد از ظهر و از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر
لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته می باشد.
درخواست های پوستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس سفارت که قرار ذیل است، فرستاده شود: ـ
Consular Section
Embassy of Afghanistan, Ottawa
240 Argyle Avenue
Ottawa, ON K2P 1B9
این سفارت در قبال مفقود شدن درخواست هایی که از طریق پست غیر راجستر فرستاده شده باشند، هیچگونه مسوولیتی ندارد.
درخواست ها به اساس نوبت دریافت و اجرا می گردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را نداشته باشد، تحت اجرا قرار نمی گیرد.
تمام اسناد اصلی که با درخواست ارایه می شوند، بعد از طی مراحل دوباره همراه با تصدیق اجراء شده دوباره ارسال می گردد.

 نوع ویزه

 • وکالتنامه

 • فورمه حصر وراثت

 • قیمت پوست بازگشتی

 محصول

 • ـ 120 دالر امریکایی

 • ـ 120 دالر امریکایی

 • ـ 16 دالر امریکایی

 آماده درخواست هستید؟ 

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دنلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

   دریافت فورم حصر وراثت   

 دریافت 

اخذ ملاقات آنلاین

 دریافت وقت