معلومات در مورد ویزه

شرایط عمومی برای در خواست ویزه :

سفارت افغانستان در اوتاوا برای کسانی که در کانادا سکونت دارند و یا از داخل این کشور درخواست ارایه می کنند، ویزه صادر می نماید. جنرال قونسلگری های افغانستان درشهر ونکوور و تورنتو نیز برای متقاضیان ویزه صادر می نماید.

متقاضیان ویزه می توانند درخواست های شان را از طریق پست ارسال نمایند و یا هم جهت درخواست به بخش قونسلی سفارت افغانستان در اوتاوا مراجعه نمایند.

درخواست های پستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس ذیل فرستاده شود: ـ 
Embassy of Afghanistan in Ottawa (Consular Section) 
240 Argyle Avenue 
Ottawa, ON K2P 1B9


در صورت مفقود شدن درخواست هایی که از طریق پست غیر راجسترشده فرستاده شده باشد، این سفارت هیچگونه مسوولیت را به عهده نمی گیرد.
متقاضیانی که می خواهند درخواست های شان را با مراجعه به سفارت ارایه نمایند، می توانند در جریان اوقات تعیین شده به شعبه قونسلی سفارت افغانستان در اوتاوا که آدرس آن در بالا ذکر گردیده مراجعه  نمایند. اوقات مراجعه به بخش قونسلی قرار ذیل است: 
روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بعد از ظهر و ۲ الی ۴ بعد از ظهر. 
لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از این اوقات  و همچنان به روز های شنبه و یکشنبه، بخش قونسلی سفارت بروی مراجعین بسته هست.
بعد از ارایه درخواست توسط مراجعین به آنها تعرفه مراجعت برای وقت و یا روز معین داده خواهد شد تا ویزه و اسناد خود را دریافت نمایند. در صورتی که مراجعین خواسته باشند ویزه و اسناد شان از طریق پست برای شان ارسال شود، یک پاکت پستی از قبل پرداخته شده و یا محصول آنرا به حساب پستی بانکی سفارت بپردازند. 
 

میعاد طی مراحل درخواست ویزه:
درخواست های ویزه بر اساس نوبت دریافت و اجرا می گردد. درخواست هایی که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را  نداشته باشد، مورد اجرا قرار نمی گیرد. 
بعد از این که درخواست های مکمل با تمام اسناد لازم به سفارت مواصلت ورزید، درخواست متقاضی به وزارت خارجه افغانستان در کابل راجع شده و بعد از مواصلت موافقت وزارت امور خارجه افغانستان ویزه در ظرف یک هفته صادر می گردد. در مواقع استثنایی، بعد از مواصلت موافقت وزارت امور خارجه افغانستان، سفارت تقاضای صدور ویزه به شکل سریع (ظرف ۱ روز) را نیز می پذیرد که در آن صورت محصول اضافی خدمت سریع (100 دالر امریکایی) قابل پرداخت می باشد. 
از درخواست دهندگان تقاضا می گردد تا قبل از دریافت ویزه هیچگونه آمادگی سفر نگیرند. در صورت تاخیر در صدور ویزه و رسیدن پاسپورت به متقاضیان و بروز مشکلات در برنامه سفر شان، سفارت هیچگونه مسوولیت به دوش ندارد.

انواع ویزه:
سفارت افغانستان در اوتاوا معمولاً فقط ویزه یکبار مسافرت یک ماهه صادر می نماید. 
انواع مختلف ویزه هر کدام از خود محصول (فیس) جداگانه دارد که در جدول مربوط در پایین شرح داده شده است. 
کسانی که میخواهند در افغانستان کار کنند و یا برای مدت بیشتری در کشور باقی بمانند می توانند ویزه یکبار سفر را اخذ نموده و جهت تمدید مدت اعتبار ویزه اقامت شان به ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه در کابل درخواست ارایه نمایند .

 اسناد و سایر ضروریات برای تقاضای ویزه


 •  فورمه درخواستی ویزه باید با دقت تکمیل گردیده و امضا شده باشد.
 •  پاسپورت شخص درخواست دهنده (پاسپورت باید حد اقل سه ماه بعد از ختم مدت ویزه تقاضا شده مدار اعتبار باشد) 
 •  دو قطعه عکس معیاری به اندازه پاسپورت (۲در۲ انچ ). عکس ها جدید و یکسان بوده، مستقیما از جلو گرفته شده و هر دو گوش شخص قابل رویت باشد. 
 •  جهت تثبیت آدرس فعلی باید اسناد لازم، از قبیل جواز رانندگی، بل برق، اوراق شاروالی و غیره که نام و آدرس شخص در آن ذکر شده باشد، ارایه شود. 
 •  در صورتی که سفر رسمی و یا  کاری باشد، باید اسناد لازم از مرجع رسمی ذیربط جهت تثبیت هدف سفر ارایه گردد. برای ویزه کار جواز کار که از جانب دولت افغانستان صادر شده باشد، حتمی میباشد. 
 •  محصول صدور ویزه (به جدول محصول در پایین مراجعه شود) که تنها از طریق حساب بانکی سفارت قابل پرداخت است. 
 •  برای درخواست های پستی میتوانند 16 دالر امریکایی به حساب پستی بانک سفارت تحویل نمایند تا اسناد شما از طریق پست ارسال شود 
 •  به تمام متقاضیان ویزه توصیه می شود که برنامۀ سفر خود را بعد از دریافت ویزه ترتیب و تنظیم نکنند. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در کانادا در قبال تاخیر صدور ویزه و مشکلاتی که از این ناحیه برای سفر شان پیش می آید، مسوولیتی به دوش نمی گیرد. متقاضیان ویزۀ سیاحتی افغانستان، باید دعوتنامهء خود را که از جانب یک شرکت توریستی با مجوز و فعالیت رسمی در افغانستان، دریافت کرده باشند، در اختیار این سفارت قرار دهند. برعلاوه، متقاضیان ویزه نامه ای را نیز امضا و ضمیمۀ اسناد خود کنند که در آن قید شده باشد که بادرک وضعیت، مسوولیت امنیتی و ایمنی خود و اعضای خانوادۀ خود را در مدت اقامت در افغانستان به عهده می گیرند.

 فیس ویزه بعد از درخواست دوباره مسترد نمی گردد

قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش  اطمینان حاصل نمایید. در صورت غیر تکمیل بودن اسناد که باعث معطل شدن خدمات قونسلی نیز می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده در حساب بانکی سفارت را دوباره به مراجعین باز گرداند. 

 نوع ویزه

 • ویزه یکبار مسافرت – یک ماه

 • )ویزه سیاحت (توریستی)

 • ویزه کار

 • ویزه برایدارندگان پاسپورت های سیاسی و خدمت
 • اجازه نامه ورود برای افغانهایکه با پاسپورت غیر افغان سفر می نمایند
 • ویزه برای کارمندان دایمی ملل متحد و صلیب سرخ و نهاد های مشخص بین الحکومتی
 • محصول اضافی برای طی مراحل سریع (ظرف ـ24 الی 48) ساعت.

 • قیمت پست بازگشتی

 محصول قابل پرداخت

 • ـ 120 دالر امریکایی

 • ـ 95 دالر امریکایی

 • ـ 120 دالر امریکایی

 • بعد از توافق وزارت امور خارجه افغانستان (مجانی )ـ
 • مجانی
 • مجانی

 • ـ 100 دالر امریکایی

 • ـ 16 دالر امریکایی

محصول ویزه و سایر مصارف قونسلی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل پذیرش می باشد. 
محصول ویزه وسایر مصارف قونسلی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال پول از طریق بانک قابل پذیرش نیست. 
محصول خدمات قونسلی باید صرف به حساب بانکی سفارت و مصارف پستی به حساب بانکی پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد.  

 آماده درخواست هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دنلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه ویزه

 دریافت 

اخذ ملاقات آنلاین

 دریافت وقت