صدور پاسپورت


شرایط عمومی برای صدور پاسپورت

 سفارت افغانستان در اوتاوا تنها درخواست  دریافت پاسپورت از سوی افغان های ساکن کانادا را که هنگام درخواست در  این کشور حضور داشته باشند می پذیرد. همچنان، متقاضیان دریافت پاسپورت می توانند درخواست های شان را به جنرال قونسلگری های جمهوری اسلامی افغانستان در شهرهای ونکور و تورنتو نیز ارایه نمایند.

براساس مقررات موجود، این سفارت و جنرال قنسولگری های کشور در کانادا فقط پاسپورت عادی صادر می نمایند. برای اخذ انواع دیگر پاسپورت، از قبیل سیاسی، خدمت، تحصیلی و غیره، باید به ریاست قنسولی وزارت امور خارجه افغانستان در کابل درخواست ارایه گردد. البته در موارد استثنایی سفارت می تواند با اخذ موافقهء وزارت خارجه به تمدید پاسپورت های خدمت یا تحصیلی هموطنان اقدام نماید.
درخواست ها برای صدور پاسپورت جدید را می توانید از طریق پست و یا با مراجعه به سفارت ارایه نمایید. 
اوقات کار شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است: 

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بعد از ظهر و از ۲ بعد ظهر الی ۴ عصر

لطفا از مراجعه به سفارت در غیر از اوقات فوق خودداری نمایید، زیرا بعد از این اوقات و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قونسولی به روی مراجعین بسته هست. 
درخواست های پستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس ذیل فرستاده شود: 

Embassy of Afghanistan in Ottawa (Consular Section) 
240 Argyle Avenue 
Ottawa, ON K2P 1B9 

این سفارت در قبال مفقود شدن درخواست هایی که از طریق پست غیر راجسترشده فرستاده شده باشد،  هیچگونه مسوولیتی را نمی پذیرد.
بعد از ارایه درخواست توسط متقاضی  تعرفه مراجعت برای وقت و یا روز معین به وی  داده خواهد شد تا پاسپورت و اسناد خود را دریافت نماید.

معیاد طی مراحل درخواستی ها

درخواست های صدور پاسپورت به اساس نوبت دریافت و اجرا می گردد. اگر معلومات متقاضی ناقص بوده و یا اسناد لازم را با خود نداشته باشد، درخواست وی اجرا نمی گردد. 
بعد از این که درخواست کامل متقاضی همراه با تمام اسناد لازم به سفارت ارایه گردد، صدور پاسپورت جدید دوهفته وقت را در بر می گیرد. 
از درخواست دهندگان تقاضا می گردد تا قبل از دریافت پاسپورت هیچگونه آمادگی سفر نگیرند. در صورت معطلی در رسیدن پاسپورت و بروز مشکلات در برنامه سفر شان، سفارت هیچگونه مسوولیتی ندارد. 

  اسناد و ضروریات برای متقاضیان پاسپورت جدید

 • 1. تعیین وقت ملاقات: قبل از مراجعه به شعبه قونسلی، با استفاده از سیستم خدمات آنلاین ما، لطفا وقت بگیرید. 
  ۲. ارائه تذکره تابعیت: متقاضی پاسپورت باید اصل سند تذکره تابعیت ارایه نماید. بدون ارائه اصل تذکره تابعیت و یا ارائه کاپی سند، تقاضا پذیرفته نمی شود .
  ۳. حضور شخص متقاضی: حضور شخص متقاضی حین ارایه درخواست پاسپورت برای اخذ نشان انگشت حتمی است. 
  ۴. فورمه درخواستی: فورمه درخواستی به دقت خانه پری و امضا گردد. فورمه درخواستی پاسپورت به سه زبان: دری، پشتو و انگلیسی از قسمت فورمه ها و همچنین در ذیل این صفحه قابل دسترس است. 
  ۵. عکس: دو قطعه عکس به سایز ۲در۲ انچ را ضمیمه فورمه درخواستی ارایه کنند. عکس های پاسپورت باید تازه و باهم یکسان بوده و با زمینهء روشن مستقیماَ از جلو گرفته شود تا هردو گوش شخص دیده شود. عکس های پاسپورت باید تازه و با هم یکسان بوده مستقیماً از جلو گرفته شده باشد تاهر دو گوش شخص دیده شود. 
  ۶. ارائه اصل اسناد:  اسناد اقامت و یا تابعیت خود در کانادا، از قبیل سند لندد ییپر و یا کارت اقامت دایمی ارایه نمایند.  
  ۷. جهت تثبیت آدرس فعلی خود اسناد لازم، مانند جوازرانندگی، بل برق، بل تیلفون و سایر اوراق مربط را ارایه نمایند . 
  ۸. پرداخت فیس: محصول صدور پاسپورت را مطابق جدول و رهنمود ارایه شده در پایین (۱۲۰ دالر امریکایی) تادیه نمایند.

محصول صدور پاسپورت

قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارایه می نمایند اطمینان حاصل شود. در صورت غیر تکمیل بودن اسناد که باعث به هدر رفتن وقت بخش قونسلی نیز می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده در حساب بانکی سفارت را دوباره به مراجعین باز گرداند.
ـنوت : تمام محصولات به دالر امریکایی میباشد


 صدور پاسپورت جدید با اعتبار پنج سال


 درخواست

 • درخواست پاسپورت در حالت حضوری (با مراجعه به دفتر سفارت)ـ

 • مصرف پستی برای ارسال از نیویارک

 • مصرف پستی برای ارسال به آدرس مراجعین

 • خدمات سریع طی پنج روز
  محصول اضافی – در صورت ضرورت

  محصول

 • ـ 120 دالر امریکایی

 • ـ 16 دالر امریکایی

 • ـ 16 دالر امریکایی

 • ـ 23 دالر امریکایی

.ـمحصول پاسپورت و سایر مصارف قونسولی سفارت فقط به دالر امریکایی قابل قبول می باشد. پرداخت با سایر اسعار قابل پذیرش نیست

 محصول پاسپورت وسایر مصارف قونسولی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست.

اسناد اصلی

.اسنادی که به شکل اصلی همراه با درخواست صدور پاسپورت ارایه گردیده باشد، بعد از طی مراحل دوباره مسترد می گرد.
در صورت مفقودی اسناد شما از طریق پست غیر راجتسر شده، این سفارت هیچ گونه مسوولیتی را به عهده نمی گیرد.

آماده درخواست هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دانلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه پاسپورت

دریافت پاسپورت

اخذ ملاقات آنلاین

 دریافت وقت