جلالتمآب حسن سروش 

سفیر کبیر
و نماینده فوق العادۀ افغانستان

زندگی نامه

@HassanSoroosh

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

این صفحه به لسان های دیگر

  • پښتو پښتو
  • English English
Go to Top